இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

-8 points
Upvote Downvote

Total votes: 42

Upvotes: 17

Upvotes percentage: 40.476190%

Downvotes: 25

Downvotes percentage: 59.523810%

Follow us on Social Media