இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

7 points
Upvote Downvote

Total votes: 13

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 76.923077%

Downvotes: 3

Downvotes percentage: 23.076923%

Follow us on Social Media