இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

6 points
Upvote Downvote

Total votes: 14

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 71.428571%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 28.571429%

Follow us on Social Media