இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

9 points
Upvote Downvote

Total votes: 17

Upvotes: 13

Upvotes percentage: 76.470588%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 23.529412%

Follow us on Social Media