இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 29

Upvotes: 15

Upvotes percentage: 51.724138%

Downvotes: 14

Downvotes percentage: 48.275862%

Follow us on Social Media