இந்திய உணவு வகைகளில் உள்ள கலோரி மற்றும் சத்து அட்டவணை- டாக்டர் அருண்குமார்

Download the PDF file .

Download PDF

Leave your vote

-3 points
Upvote Downvote

Total votes: 35

Upvotes: 16

Upvotes percentage: 45.714286%

Downvotes: 19

Downvotes percentage: 54.285714%

Follow us on Social Media