கிட்னி செயல்பாட்டைக் கண்டறிதலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஆல்புமினூரியா – சிவராம் ஜெகதீசன்

Download the PDF file .

Download PDF

 Leave your vote

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 33.333333%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 66.666667%

Follow us on Social Media