கிட்னி செயல்பாட்டைக் கண்டறிதலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஆல்புமினூரியா – சிவராம் ஜெகதீசன்

Download the PDF file .

Download PDF

 Leave your vote

-2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%

Follow us on Social Media