தவிர்க்கவேண்டிய மற்றும் உண்ணக்கூடிய பேலியோ காய்கறிகள் எவை ?

veg veg2

Leave your vote

-3 points
Upvote Downvote

Total votes: 41

Upvotes: 19

Upvotes percentage: 46.341463%

Downvotes: 22

Downvotes percentage: 53.658537%

Follow us on Social Media