தவிர்க்கவேண்டிய மற்றும் உண்ணக்கூடிய பேலியோ காய்கறிகள் எவை ?

veg veg2

Leave your vote

7 points
Upvote Downvote

Total votes: 33

Upvotes: 20

Upvotes percentage: 60.606061%

Downvotes: 13

Downvotes percentage: 39.393939%

Follow us on Social Media